Wyniki / Results

Na Konkurs zgłoszonych zostało 251 prac. Spośród 227 zakwalifikowanych do Konkursu prac jury nagrodziło następujące osoby.

At the Contest were submitted 251 works. From 227 photos selected for the Competition jury awarded the following persons.

Nagrody otrzymali / Awards received:
I miejsce i Złoty Medal Fotoklubu RP (Golden Medal of Polish Republic’s Photoclub) – Zbigniew Ptaszek (Polska) za zdjęcie nr 2
II miejsce i Srebrny Medal Fotoklubu RP (Silver Medal of Polish Republic’s Photoclub) – Magdalena Trylańska (Polska) za zdjęcie nr 3 pt. „Sunny fields”
III miejsce i Brązowy Medal Fotoklubu RP (Bronze Medal of Polish Republic’s Photoclub) – Krzysztof Strzoda (Polska) za zdjęcie nr 1 pt. „Magic mountains IV”

I miejsce i Złoty Medal FIAP (Golden Medal FIAP) – Des Daly (Irlandia) za zdjęcie nr 3 pt. „Skimminglight”
II miejsce i Srebrny Medal FIAP (Silver Medal FIAP) – Regina Nowotarska (Polska) za zdjęcie nr 4
III miejsce i Brązowy Medal FIAP (Bronze Medal FIAP) – Piotr Tarczyński (Polska) za zdjęcie nr 2 pt. „Droga do domu”

Wstążki FIAP otrzymali / FIAP Ribbons received:
Julita Orska (Polska) za fotografię nr 2
Cezary Dubiel (Polska) za fotografię nr 2 pt. „Wrak”
Patryk Kos (Polska) za fotografię nr 1
Radosław Pelisiak (Polska) za fotografię nr 2 pt. „Łódki”
Magda Chudzik (Polska) za fotografię nr 2 pt. „Poranne zamglenia”
Piotr Lisowski (Polska) za fotografię nr 1 pt. „Ostatnie metry”

Niebieska odznaka FIAP dla najlepszego autora / FIAP Blue Pin for Best Author:
Krzysztof Strzoda (Polska)