Wpisowe / Entry Fee

Moduł płatności:

w PLN (zł) tylko dla uczestników z Polski (only for participants from Poland)

– przy zgłoszeniu 1 pracy – 25 zł,
– przy zgłoszeniu 2-3 prac odpowiednio – 35 zł
– przy zgłoszeniu 4 prac odpowiednio – 40 zł

Płatność

Wpisz kwotę zgodną z tabelą opłat

Waiting for PayPal...
Validating payment information...
Waiting for PayPal...

(lub przelew na konto bankowe podane w Regulaminie konkursu)

For foreign participants:

Payment module:

– at a single work application – 15 EUR  (20 USD)
– the declaration of two or three works respectively – 25 EUR  (30 USD)
– the declaration of four works respectively – 30 EUR  (35 USD)

EUR:

Payment Form

Enter the payment details and submit

Waiting for PayPal...
Validating payment information...
Waiting for PayPal...

USD:

Payment Form

Enter the payment details and submit

Waiting for PayPal...
Validating payment information...
Waiting for PayPal...

(or use bank account specified in the Competition Rules)