Formularz zgłoszeniowy / Entry form

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i warunkami uczestnictwa zgodnymi z regulacjami FIAP 2014/317 E zwłaszcza rozdział II.2 / I declare that I have read the Rules and document FIAP „Regulations for International photographic events under FIAP patronage” especially with chapter II.2.

 

ONLINE ENTRY FORM (please only use the English alphabet)
(*) pola wymagane / required fields
Personal details

Imię / First name: (*)

Nazwisko / Last name: (*)

Tytuł FIAP / FIAP title:

Adres, Address: (*)

Kod pocztowy / Zipp code: (*)

Miasto / Town/City code: (*)

Kraj / Country: (*)

Telefon, Phone:

Twój Email / Your Email (*)

Załącz plik 1 / Submit file 1

Załącz plik 2 / Submit file 2

Załącz plik 3 / Submit file 3

Załącz plik 4 / Submit file 4

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i warunkami uczestnictwa zgodnymi z regulacjami FIAP 2014/317 E - zwłaszcza rozdział II.2 / I declare that I have read the Regulations and document FIAP 2014/317 E "Regulations for International photographic events under FIAP patronage " - especially with chapter II.2.
 Tak/Yes

Informacje dodatkowe / Additional information: